kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1739. aastal seati kõrgemaks kohtuinstantsiks rae otsuste üle Liivi- ja Eestimaa Asjade Justiitskolleegium asukohaga Peterburis.