kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1768. aastal muudeti Toomkool tavakoolist akadeemiliseks aadlinoorte gümnaasiumiks.