kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1787. aastal seati Toompea linnas üles tänavavalgustus.