kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1796. aastal tühistas keiser Paul I uue linnaseaduse ja kehtestas vana korra.