kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

14. juulil 1704 vallutasid Vene väed Peeter I juhtimisel Tartu.