kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1748. aastal hakati Helsingi rannavete kaljusaartele rajama Sveaborgi merekindlust.