kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu

1843. aastal hakati linna veejuhtme puittorustikku malmtorudega asendama.