kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu

1. märtsil 1806 hakkas Tartus ilmuma esimene eestikeelne ajaleht „Tarto maa rahwa Näddali-leht“.

Enamuse „Tarto maa rahwa Näddali-lehe“ uudistest hõivasid välisuudised ning teated loodusõnnetustest ja kurioossetest nähtustest. Kohalikest uudistest edastati teateid tulekahjudest, hobusevargustest, mõrvadest, kohtuistungitest, uutest korraldustest jpm. Leidus ka kuulutusi ja praktilisi põllumajanduslikke õpetusi.