kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu

1806. aastal sai Lüübeki linnast Saksa Rahva Püha Rooma Riigi lagunemise tulemusel iseseisev väikeriik.