kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu

6. jaanuaril 1820 kuulutati Riias pidulikult välja 1819. aasta Liivimaa talurahvaseadus.

Seadus kuulutas talupojad küll vabaks, ent maa jäi endiselt mõisniku omandisse. Maa kasutamiseks pidi talupoeg sõlmima mõisnikuga rendilepingu. Samas oli talupoegadel keelatud elama asuda  linna või teise kubermangu. Talurahva omavalitsustena loodi mõisnike kontrollitud vallakogukonnad.