kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu

24. juunil 1865 asutas Johann Voldemar Jannsen Tartus laulu- ja mänguseltsi „Vanemuine“.

Seltsi asutas ajalehe „Eesti Postimees“ väljaandja, kirjamees ja kultuuritegelane Johann Voldemar Jannsen. Esialgu vaid koorilaulu viljelnud seltsi tegevusväli hakkas kiiresti laienema. 1868. aasta oktoobris pidas Carl Robert Jakobson siin oma esimese isamaakõne nimega „Eesti rahva valguse-, pimeduse- ja koiduaeg“. Seltsi eestvõttel peeti Tartus 1869. aasta juunis Eesti esimene üldlaulupidu. 1870 seltsimajas etendunud Lydia Koidula „Saaremaa onupoeg“ pani aluse eesti rahvuslikule teatrile.