kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu

1363. aastal ilmub Suurgild rae dokumentidesse.

Tegemist oli Revali organisatsiooniga, kuhu kuulusid abielus kaupmehed. Suurgild mängis linna elus juhtivat rolli, nn valiti eranditult selle liikmete hulgast raad ehk linnavalitsus.