kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

1730. aastal piirati Revalis kohalike kaupmeeste huvides vene kaupmeeste kauplemisõigusi.