kronoloogia sõjandus Tallinn enne ja nüüd Bastionikäikude korrastamine kodu

27. juunil 2003 avati Tallinnas Okupatsioonide Muuseum.