kronoloogia sõjandus Tallinn enne ja nüüd Bastionikäikude korrastamine kodu

26. aprillil 2007 puhkesid Tallinnas venekeelse elanikkonna rahutused seoses II Maailmasõja mälestusmärgi, Pronkssõduri teisaldamisega Tõnismäelt.