kronoloogia sõjandus Tallinn enne ja nüüd Bastionikäikude korrastamine kodu

16. mail 2007 avati Tallinnas sünagoog (arhitektid Tõnis Kimmel, Andrus Kõresaar ja Lembit-Kaur Stöör).