kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu

Tallinna salapärastest maa-alustest käikudest on räägitud aegade jooksul mitmeid rahvajutte ja legende.

Visalt on püsinud lugu maa-alusest käigust, mis viivat Toompealt Pirita kloostrisse. Paraku pole sellist käiku kunagi olnud, kuid legend elab oma elu tänapäevalgi edasi.

Ka Isidor Goldmani ja Priit Kaldoja kogumikus "Tallinna legendid" (1985) on ära toodud mõned vastavasisulised legendid, nn "Taani kuninga tapmine", "Poisid käikudes" ja "Pirita kloostri salatee" .