kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu

Taani kuninga tapmine

Vististi igaüks, kes Tallinnas käinud, on südalinnast tõusvat kõrget Toomemäge ehk tuttavat Kalevikalmu tähele pannud. Mööda Narva maanteed linna sisse sõitjale paistavad paremat kätt merekaldal silma Pirita kloostri varemed. Sellest kloostrist ja Toomemäest on mitmedki jutud rahva seas liikumas.
Räägitakse, et kui kord üks Taani kuningas Tallinna ümber piiras, siis olevat ta sel ajal Pirita kloostris elanud. Seda saanud aga linnarahvas teada ja nimelt järgmisel viisil. Tallinlastel olnud kaevatud salatee linnast Toomemält kloostrisse. Seda teed mööda saatnud nad kloostrisse salakuulajad, kes seal ühe kuninga adjutandi oma nõusse meelitanud. Adjutant rääkinud salakuulajatele, et kuningas istuvat igal õhtul ühes linna pool olevas toas laua taga, mille peal kaks suurt heledat küünalt põlevad. Tallinlastel olnud nüüd esimene asi, kuidas kuningat saaks surmata.
Ühel õhtul seadnud nad linnas kõige suurema suurtüki valmis ja sihtinud otsekohe kahe küünla peale. Kuul läinud ka hästi märki. Kuningas saanud surma ja klooster langenud varemetesse. Äraandja adjutant aga põgenenud salateed mööda Tallinnasse. Kuninga surma järel läinud Taani vägi linna alt ära.
Pärast seda ei ole salateed enam tarvitatud. Kord saadetud küll üks vang linnast seda teed mööda kloostrisse tingimusega, et ta siis vabaks saab, kui salateest läbi läheb. Vang pole aga eesmärgile jõudnud […]