kronoloogia sõjandus linnakindlustused kindlustustest haljasaladeks legendid Tallinna salakäikudest kodu

Poisid käikudes

[…] See juhtus hiljuti, umbes aasta poolteise eest, kui kaks noormeest Kalaranna poolt tulles Toomemäele lähenesid. Ühes kõrvalises kohas, kus mägi natuke järsk oli, pani teine noormees tähele põõsaste ja prügiga kaetud võlvitud avaust. Mehed katsusid avausest sisse pugeda, mis neil ka korda läks. Avaus läinud pärast laiemaks. Pilkase pimeduse pärast tulnud mehed varsti tagasi, võtnud hulga küünlaid ühes ja läinud uuesti õnne katsuma. Oma suureks imestuseks leidnud mehed aga mäe sees hulga rist-ja põikkäike ja salakambreid. Mehed pole julgenud kambrite uksi avada.
Ühe kambri ukse kiskunud nad küll lahti, aga parajasti, kui nad ukse lahti saanud, olnud praginat ja kolinat kuulda. Mehed vaadanud asja ligemalt järele ja leidnud, et uks olnud iseäralike vedrudega ühendatud ukse kohal seisva mõõgaga. See lõi ukse lahtitegemisel iga sisseastuja surnuks. Vistiti tarvitati seda kambrit vanal ajal inimeste hukkamiseks. Meestele oleks mõõk ka kaela langenud, kui mitte ajahammas vedru poleks rikkunud. Selle nähtuse järel ei usaldanud mehed enam ühessegi kambrisse tungida.
Käigud Toomemäe sees olnud kõik ilusasti kividest võlvitud. Mehed läinud viimaks tüki aega edasi iseäranis laia käiku mööda, mis nende arvamise järgi Piirita poole viinud. Lõppeks saanud mehed veekogu äärde, mis käiku poolestsaadik täitnud. Mehed võtnud nõuks edasi tungida, et näha, kas veest võiks läbi minna. Nad võtnud umbes kahe sülla pikkuse puu, pistnud selle vette ja näinud nüüd, et vesi olnud kaks sülda sügav.
Nüüd võtnud teine mees kuue seljast, sulatanud küünla pähe mütsi külge kinni ja katsunud veest üle ujuda. Pika ujumise järel tundud mees kõva maad jalge all. Natuke edasi minnes tõusnud käik järsku kõrgemale ja läinud päris kitsaks. Ühtlasi kuulnud mees suurt kolinat (vist tuuletõmbus), mis talle kananaha ihupeale ajanud. Ta katsunud, et jalamaid tagasi saaks. Ujudes tundnud ta vees üsna soolase ja sooja olevat. Vististi voolas merevesi käiku sisse. Mees sai õnnelikult seltsimehe juurde tagasi. Nad uidanud nii kaua veel käikudes umber, kuni küünlad hakanud lõppema. Siis tulid nad endist teed mööda jälle välja.