kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
     

Revali muldkindlustused 1675. aastal

Linn rajas bastionite ning linnamüüri vahele praeguse Uue tänava. Seejärel muldkindlustuste ehitamine soikus kuni 1670. aastate keskpaigani, sest raha oli vähe ning Reval kujutas endast kauget ja väheohustatud tagalalinna. Küll aga valmis rida kolossaalseid projekte, milles kavandati kahekordistada linna kindlustustega ümbritsetud maa-ala ja see 15 bastioniga ümbritseda. 1670. aastate alguses tehti Rootsi ja Ingeri bastionide juures vaid väiksemahulisi töid.Kiek in de Köki ette, Ingeri bastioni asemele kavandas Gebhard Himselius 1672. aastal suurt poolbastioni, mis ilmselt 1676 pooleli jäi ja alles 1694 täisbastionina valmis. Pööre muldkindlustuste ehitamises leidis aset 1675. aasta paiku. Siis valmisid kaks kavandit, mille põhjal pidid linna muldkindlustused lõplikult valmima.