kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
     

Gustaf Oxenstierna plaan Revali muldkindlustuste väljaehitamise kohta (1675)

Pööre muldkindlustuste ehitamises toimus 1675. aasta paiku kahe uue kavandi valmimisel. Mõlemad kavandid arvestasid vaid linna olemasoleva maa-ala kindlustamisega. Neist asjalikum on Gustaf Oxenstierna plaan, mille kohaselt ümbritseb Revalit ja Toompead ühtne, 11 bastionist ja Wismari raveliinist koosnev kaitserajatiste süsteem. Selle kavandiga arvestasid hiljem ka teised projekteerijad. Nii asuti ilmselt just mainitud kavandist lähtudes 1677. aastal ehitama Rootsi bastioni idakülge, mis on tänaseni originaalsuuruses säilinud.