kronoloogia
     

Kindralkortermeister Eric Dahlbergi (1625-1703) loodud Revali muldkindlustuste generaalplaan (1686)

Algasid ka Wismari raveliini ehitustööd. 1679. aastaks olid Rootsi bastioni ja Wismari raveliini mõlemad fassid peaaegu valmis. Alates 1680. aastast toetas riik kindlustuste ehitamist 20 000 taalriga aastas. Reval oli endiselt vabalinn, kuid Toompea linn ja linnus allusid maaisandale, seepärast kasutati seda raha enamasti Toompea ees asuvate kindlustuste väljaehitamiseks. Tööde hoogustudes valmisid 1685. aastal eskarpmüürid Rootsi bastioni lääneflangile, Ingeri bastioni suurendatud läänepoolsele fassile ja flangile ning Skoone bastioni fassidele. Pärast Wismari raveliini valmimist juhiti Toompea liiklus sellest tõstesildade abil üle praeguse Endla tänava suunas asuvasse Tõnismäe eeslinna. 1686. aasta 5. jaanuaril kinnitas kuningas Karl XI Revali muldkindlustuste generaalplaani, mis kandis tollase kindralkortermeistri Eric Dahlbergi nime. Selle kohaselt pidi linn laienema ida suunas ja kogu ala planeeriti ümbritseda üheteistkümne suure bastioni ja väiksemate kindlustustega. Seni valminud bastionitest säilisid vaid kolm – Rootsi, Ingeri ja Skoone bastionid, ülejäänud kindlustused kuulusid lammutamisele või uuesti ehitamisele. Bastionid ja väiksemad kindlustused said nüüd ka ametlikud nimetused Rootsi kubermangude järgi.1687–88 ehitati Rootsi ja Ingeri bastionide vahele kurtiin.