kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
     

Revali muldkindlustused enne 1710. aastat