kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

Toompea

Toompea linn
Linnamüüri osas ei toonud 15. sajand Toompea linnale olulisi muutusi kaasa. Müürile lisandusid mõned sadultornid, linna lõunaküljel ehitati kapitaalsemalt välja Kellatorni nimeline väravatorn. 1530. aastateks oli Toompea linnuse ja Toompea linna kaitserajatistele koos väravatornidega püstitatud 23 torni. Tõenäoliselt uuendati ka linna ja sellest lõuna poole jääva linnuseala vahemüüri.

Toompea linnus
15. sajandil ehitati Pika Hermanni torn u 10 meetri võrra kõrgemaks ja nii saavutas see praeguse kõrguse (45,6 m). Linnuse konventhoone lääneseina taha ehitati dansker – eenduv ehitis, mis võimaldas külgsuunalist kaitset; hoone lõunatiib ehitati poole laiemaks. Lõuna- ja põhjapoolseid eeslinnuseid täiendati majandushoonetega, samuti tugevdati välisväravat. Sajandi lõpus ehitati kirdenurgale Landskrone ümartorn. Looduslikult kõige nõrgemini kaitstud eeslinnuse lõunakülje ette, paekalda servale ehitati parhammüüriga piiratud eelkaitse, mis on praegu tuntud kui Kuberneri aed. 15. sajandi lõpuks oli Toompea linnust ja linna ümbritsenud ringmüüri kogupikkuseks u 1,1 km.