kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

Toompea

Toompea linn
Toompea linna kindlustustega ei võetud kogu sajandi vältel ette midagi muud peale hooldusremondi. Pärast Toompea põlengut (1684) ette võetud ülesehitustööde käigus kavatseti moderniseerida ka selle kindlustused ning ümbritseda linn kaheksa ümmarguse suurtükitorniga, kuid see plaan jäi teostamata.

Toompea linnus
Põhjusel, et Toompea linnus oli 17. sajandiks oma sõjalise otstarbe minetanud, ehitati konventhoone ühe korruse võrra kõrgemaks ning kohandati ümber ameti- ja laoruumideks. Põhjapoolse eeslinnuse põhjamüüri vastu ehitati hobuste jaoks suur “kuningatall”. Lõunapoolse eeslinnuse kagunurka kerkis kohtu- ja vanglahoone, ka valmis praeguse asukohaga uus peavärav. Siiski koondus põhitähelepanu nüüd Toompea lõunaküljel asuvatele muldkindlustustele. Et Toompea ja Revali ümber ehitatud muldkindlustused moodustavad ühtse terviku, käsitleme edaspidi nende arengut koos.