kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
 

Revali muldkindlustused 17. saj. II poolel

Mõlemad eelnimetatud kavandid arvestasid vaid linna olemasoleva maa-ala kindlustamisega. Neist asjalikum on Gustaf Oxenstierna kavandatu, mille kohaselt ümbritseb Revalit ja Toompead ühtne, 11 bastionist ja Wismari raveliinist koosnev kaitserajatiste süsteem. Selle kavandiga arvestasid hiljem ka teised projekteerijad. llmselt mainitud kavandist lähtudes asuti 1677. aastal ehitama Rootsi bastioni idakülge, mis on tänaseni originaalsuuruses säilinud.

Algust tehti ka Wismari raveliini ehitamisega, 1679. aastaks olid Rootsi bastioni ja Wismari raveliini mõlemad fassid peaaegu valmis. Alates 1680. aastast toetas riik kindlustuste ehitamist 20 000 taalriga aastas. Reval oli endiselt vabalinn, kuid Toompea linn ja linnus allusid maaisandale, seepärast kasutati seda raha enamasti Toompea-esiste kindlustuste väljaehitamiseks. Tööde hoogustudes ehitati aastal 1685 eskarpmüürid Rootsi bastioni lääneflangile, Ingeri bastioni suurendatud läänepoole fassile ja flangile ning Skoone bastioni fassidele. Wismari raveliini valmides juhiti Toompea liiklus sellest tõstesildade abi üle praeguse Endla tänava suunas asuvasse Tõnismäe eeslinna.