kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
 

Revali muldkindlustuste generaalplaan (1686)

1686. aasta 5. jaanuaril kinnitas kuningas Karl XI Revali muldkindlustuste generaalpla

ani, mis kandis tollase kindralkortermeistri Eric Dahlbergi nime. Selle järgi pidi linn laienema ida suunas ning kogu ala planeeriti ümbritseda üheteistkümne suure bastioni ja väiksemate kindlustustega. Seni valminutest jäid alles vaid kolm bastioni – Rootsi, Ingeri ja Skoone bastionid, ülejäänud kindlustused kuulusid lammutamisele või uuesti ehitamisele. Bastionid ja väiksemad kindlustused said nüüd ka ametlikud nimetused Rootsi kubermangude järgi.168788 ehitati Rootsi ja Ingeri bastionide vahele kurtiin.

1694. aastal lõpetati Revalis Ingeri bastioni idapoole ehitus, 1695 kuhjati Rootsi ja Ingeri bastionidele kaveljeere ning alustati ka Wismari raveliini suuremaks ehitamisega. 1696. aastaks oli raveliini ehitusega niikaugele jõutud, et Toompea linnuse komandant Paul von Essen võis kavandada uue tõstesilla Toompealt Tõnismäe eeslinna. Kindlustuste üldplaan aastast 1697 näitab, et tollal oli sirgetel vallidel (mis rajati 16. sajandi I poolel) oluline osa Revali lõuna- ja läänekülje kaitseplaanis. 1699. aastal kavandatati Gootide bastioni ehitamist Toompea läänekülje ette, samal ajal jätkusid tööd Skoone bastionil.