kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu
 

Toompea

Toompea linnus
1349. aastal ostis Liivi ordu koos Eestimaa hertsogkonnaga Toompea linnuse ja asus kohe seda ümber ehitama ordu ühiselule sobivaks konventhooneks. Arvatavasti 14. sajandi I poolel rajasid taanlased eeslinnuse kagunurgast Lühikese Jala väravani ulatuva müüri, mille lääneosas, linnuse vallikraavi kõrval asus värav pääsuks Tõnismäele.
Ordu peamiseks ülesandeks sai eeslinnuses asunud taaniaegse pealinnuse ümberehitamine. Varasema regulaarlahendusega eeslinnuse läänemüür nihutati nüüd Toompea järsaku servale, mis andis ehitisele loodusliku kaitserajatise ilme. Endise asehalduri residentsi ja sisehoovi müüre pikendati lääne suunas, hoone vanu osi ära kasutades ehitati juurde kahekordne konventhoone. Selle ebaregulaarse põhiplaaniga ehitise sisehoovi ümbritses kahekordne ristikäik, välisseinte kõrgus oli u 20 m, paksus 2,6 m. Ühtlasi rekonstrueeriti hoone kagunurgal asunud 13. sajandist pärit torn.
Pärast konventhoone valmimist algasid tööd eeslinnusega. 1371. aastaks oli selle edelanurgale kerkinud ümara põhiplaaniga, u 35 m kõrgune ja u 9,5 m läbimõõduga valdustorn Pikk Hermann. Torni 15 m kõrgusel asuvale esimesele korrusele pääses läbi laevõlvis oleva ava. Torni ülemine osa jagunes kaheks korruseks, kõige ülemist korrust köeti altkorruselt kalorifeeriga. Tornist pääses eeslinnuse lääne- ja lõunamüüri kaitsekäikudesse.
Ka eeslinnuse idamüüri nihutati edasi, selle kagunurga kõrvale ehitati värav. Värava kaitseks püstitati eeslinnuse kagunurgale alt nelja-, ülalt kaheksatahuline torn “Stür den Kerl”, mis lammutati 18. sajandil. Linnuse lõunakülg kindlustati lõunamüüri ette ehitatud parhamiga. Kindlustati ka eeslinnuse põhjaosa. Eeslinnuse põhjamüüri sisse ehitati jalgvärav, mille kaudu pääses üle vallikraavi kulgenud tõstesilda mööda Toompea linna. Eeslinnuse loodenurgale ehitati väike ešogett-torn “Pilsticker”. Linnuse põhja- ja idakülge piiras paesse raiutud vallikraav.

Toompea linn
Toompea linnamüür, mille ehitamist alustati 13. sajandil, sai valmis 14. sajandil. Kõnealuse sajandi jooksul ehitati müürile sadultornid, ilmselt valmis just siis ka Piiskopi tänava lõunaotsas asunud väravatorn. Et Toompea linn oli järskude mäekülgedega looduslikult hästi kaitstud, jäid 14. sajandil rajatud kindlustused väheste hilisemate muudatustega sajandeiks püsima.