kronoloogia sõjandus pargid bastionidel bastionikäigud kodu

Pöördeline sajand

20. sajand on relvastuse arengu mõttes pöördelise tähtsusega sajand, seda eelkõige kahe maailmasõja tõttu. Eales pole sõjatehnika ja relvastus kiiremini edasi arenenud kui nende sõdade ajal.

1900

1900. aastal hakatakse tootma Browningu automaatpüstolit. Tegemist on mudeliga, millel padrunisalv lükatakse püstoli käepidemesse.

1905

1905. aastal kasutatakse Vene-Jaapani sõjas Madseni kergekuulipildujat, mis võimaldas mobiilsemat automaatrelva tuld.

1914

1914. aastal algab Esimene maailmasõda. Kõigi arenenud maade sõjajõud rõivastatakse rohekatesse või hallidesse kaitsevärvi mundritesse. Kuulipildujad leiavad ulatuslikku kasutamist – sõja alguseks on kõigil riikidel neid umbes sama palju kui suurtükke, sõja lõpuks küündib kuulipildujate koguarv sadadesse tuhandetesse

1915

1915. aastal võetakse kasutusele miinipildujad ning hävitus- ja pommituslennukid.

1916

1916. aastal ilmuvad sõjajõududesse tankid.

1918

1918. aastal võetakse relvastusse Schmeisseri konstrueeritud püstolkuulipilduja Bergmann MP 18. Relv tulistas püstolipadruneid valangutega, samas oli see piisavalt väike ja kerge ka individuaaltulirelvana kasutamiseks.

1918

Samal aastal võetakse mereväes kasutusele lennukikandjad.

1936

1936. aastal alustatakse USA armee täielikku ümberrelvastamist M1 Garand automaatpüssidega.

1939

Algab II maailmasõda.

1943

1943. aastal võetakse kasutusele keskmistele padrunitele konstrueeritud ründevintpüss/automaat MP 43 (Sturmgewehr 1944). See tulistab püssipadrunitest kergemate, ent püstolipadrunitest raskemate padrunitega, mistõttu sellega saab üheaegselt asendada nii mitteautomaatseid vintpüsse kui püstolkuulipildujaid.

1943

1943. aastal luuakse tiibraketid V1.

1944

1944. aastal võetakse kasutusele ballistilised raketid V2 ning reaktiivmootoritega hävitus- ja pommituslennukid.

1945

1945. aastal luuakse tuumarelv ja lõhatakse esimesed tuumapommid.

1947

1947. aastal valmib Kalašnikovi automaat AK-47.

1955

1955. aastal luuakse termotuumarelv. Algab tuumajõuseadmega sõjalaevade konstrueerimine.

1960

1960. aasta paiku on kõik moodsad armeed varustatud keskmisi padruneid tulistavate automaatpüssidega.

1970

1970. aasta paiku algab esmalt Nõukogude Liidus, seejärel ka Prantsusmaal, Saksamaal ja USAs jalaväe ulatuslikum varustamine soomustatud lahingumasinatega.

1980

1980. aasta paiku algab väikesekaliibriliste automaatpüsside laiem levik.