kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
     

Ohvitserimõõk (u 1700 a.)

Põhjasõja-aegsel Rootsi ohvitseri mõõgal oli kitsas tera