kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
     

Kindlusekahur 17. sajandil