kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu

Tääk

17. sajandi teisel poolel võeti ilmselt Prantsusmaal relvastusse varajane tääk – puust käepidemega nuga, mille pide lükati püssi rauasuudmesse. See muutis püssi lühikeseks piigiks, kuid välistas tulistamise. 17. sajandi lõpus asendas korktäägi ehtne tääk, milles käepide asendati raudse muhviga (see asetati püssi rauasuudme ümber). Nüüd sai püssiga ühtaegu nii torgata kui ka tulistada. Selleks, et tääk kindlamalt püssi otsa fikseeruks, katsetati püssiraua ja täägimuhvi mitut erinevat täiendust. Suurt osa uuenduste väljatöötamisel etendas ka Rootsi. 1700. aasta paiku tõrjusid täägiga püssid piigid jalaväest lõplikult välja. Veel paari aastakümne jooksul leidus piike vaid nendes riikides, kus neid käsitsivõitluses edasi rakendati (Rootsi, Venemaa).