kronoloogia sõjandus linnakindlustused kodu

Sõjanduse kohalikud eripärad 13. sajandil

Muistsed Eesti sõjamehed ei kujutanud endast rüütliväele võrdset vastast, sest neil oli vähe turviseid ja nad eelistasid võidelda jala, mis tegi neist ratsutavale vaenlasele lausa ideaalsed vastased. Huvitaval kombel ei leidunud siin isegi vibukütte, mis andis märgatava eelise ristisõdijate ambudega jalaväele. Sajandi lõpuks olid eestlased õppinud ambe hindama ja ka osavalt käsitlema. Samast ajast pärinevad esimesed heitemasinad.


Baltimaade rahvastest jäid 13. sajandi lõpuks vallutamata vaid leedulased, kelle puhul ilmselt etendas olulist rolli nende eelistus võidelda hobustel.