kronoloogia sõjandus linnakindlustused haigused ja nälg kriminaalkroonika kodu
 

Ratsavägi 16. sajandil

16. sajandil leidsid ratsaväes aset põhjalikud muutused. Järk-järgult vähenes piikidega relvastatud rüütliväe ja selle täiustatud variandi, soomustatud palgaliste piigiratsanike ehk nn sandarmite tähtsus. Üha olulisemaks muutus tulirelvadega varustatud ratsavägi – reitarid ja arkebusiirid, – järjest kasvas ka kergeratsaväe osatähtsus. Sajandi esimesel poolel suutis raske ratsavägi tulirelvadega varustatud jalaväe vastu lahinguväljal veel vähe korda saata. Pikkamööda muutusid ratsanike soomusrüüd napimaks, esimesena loobuti jalakaitsetest, mis asendati ratsasaabastega.