kronoloogia sõjandus Tallinn enne ja nüüd Bastionikäikude korrastamine kodu

Relvadega 21. sajandisse

Eesti Vabariigi kaitsejõud on tänapäeval varustatud 20. sajandi sõjatehnika ja relvadega. Uue sajandi üks tähtsamaid ülesandeid on Eesti relvajõudude kaasajastamine uudse sõjatehnikaga. Meie kaitsejõudude üks moodsamaid relvi on 1990. aastal välja töötatud püstol Heckler & Koch USP. Tulevikus on Eesti kaitsejõududel vaja eelkõige hankida kaasaegseid automaatpüsse, iseliikuvaid haubitsaid, moodsaid tanke ja jalaväe lahingumasinaid, ülehelikiirusega hävituslennukeid ja rannakaitserakette. On selge, et vaid kergrelvadega varustatud jalavägi ei ole Eesti kaitsevõime ülalhoidmiseks piisav.